Skip to main content

Afilirati značenje

šta znači Afilirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Afilirati (latinski affiliare) usiniti, usvojiti nekoga za sina ili ćerku; zbratimiti; primiti nekoga u neki red, bratstvo ili društvo; pridružiti, združiti; afili-rana loža slobodnozidarska loža koja je ušla u sastav neke veće lože.

Reč Afilirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аффилиаре) усинити, усвојити некога за сина или ћерку; збратимити; примити некога у неки ред, братство или друштво; придружити, здружити; афили-рана ложа слободнозидарска ложа која је ушла у састав неке веће ложе.


Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rastužiti, doj...
Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig. rastrub...
Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanje topova ...
Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van sud, potvrda...
Sve reči na slovo a