Skip to main content

Afilirati

Šta znači Afilirati


Afilirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afilirati (latinski affiliare) usiniti, usvojiti nekoga za sina ili ćerku; zbratimiti; primiti nekoga u neki red, bratstvo ili društvo; pridružiti, združiti; afilirana loža slobodnozidarska loža koja je ušla u sastav neke veće lože.

Reč Afilirati napisana unazad: itarilifa

Afilirati se sastoji od 9 slova.

sta je Afilirati

Slično:
Šta znači Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Šta znači Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rast...
Šta znači Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig...
Šta znači Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanj...
Šta znači Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Šta znači Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van su...