Skip to main content

Afinaža

Šta znači Afinaža


Afinaža značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afinaža (od francuske reči: affinage) profinjavaže, pre^ čišćavanje, npr. plemenitih ruda; doterivanje, glačanje, stanjivanje

Reč Afinaža napisana unazad: ažanifa

Afinaža se sastoji od 7 slova.

sta je Afinaža

Slično:
Šta znači Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Šta znači Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rast...
Šta znači Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig...
Šta znači Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanj...
Šta znači Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Šta znači Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van su...