Skip to main content

Afine

Šta znači Afine


Afine značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afine (latinski affigere pričvrstiti, prikovati, affixum) gramatika: dodatak korenu, osnovi ili reči.

Reč Afine napisana unazad: enifa

Afine se sastoji od 5 slova.

sta je Afine

Slično:
Šta znači Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Šta znači Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rast...
Šta znači Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig...
Šta znači Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanj...
Šta znači Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Šta znači Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van su...