Skip to main content

Afinerija

Šta znači Afinerija


Afinerija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afinerija (od francuske reči: affinerie) prečišćavaonica, radionica za prečišćavanje plemenitih ruda i dr.; radionica gde se prave žice; ta rafinerija

Reč Afinerija napisana unazad: ajirenifa

Afinerija se sastoji od 9 slova.

sta je Afinerija

Slično:
Šta znači Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Šta znači Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rast...
Šta znači Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig...
Šta znači Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanj...
Šta znači Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Šta znači Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van su...