Skip to main content

Afinitet značenje

šta znači Afinitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Afinitet (latinski affinitas) srodstvo, srodnost, orođavanje, prijateljstvo (suprotno: kognacija); hen. stepen lakoće kojom se dva razna elementa spajaju, težnja za sjedinjavanjem između dva hemijska elementa ili više njih; fig srodnost, sličnost.

Reč Afinitet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аффинитас) сродство, сродност, орођавање, пријатељство (супротно: когнација); хен. степен лакоће којом се два разна елемента спајају, тежња за сједињавањем између два хемијска елемента или више њих; фиг сродност, сличност.


Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rastužiti, doj...
Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig. rastrub...
Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanje topova ...
Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van sud, potvrda...
Sve reči na slovo a