Skip to main content

Afion značenje

šta znači Afion

Na latinici: Definicija i značenje reči Afion (stod grčke reči: oplon,od arapske reči: afyun,od turske reči: afyon) mak; opijum, dremak.

Reč Afion sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (стгрч. оплон, арап. афyун, тур. афyон) мак; опијум, дремак.


Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rastužiti, doj...
Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig. rastrub...
Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanje topova ...
Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van sud, potvrda...
Sve reči na slovo a