Skip to main content

Afirmirati značenje

Šta znači Afirmirati


Afirmirati

latinica:

Definicija i značenje reči Afirmirati (latinski affirmare) tvrditi, potvrditi, potvrđivati, uveriti; afirmirati se uspeti održati se kao takav.

Reč Afirmirati napisana unazad: itarimrifa

Afirmirati se sastoji od 10 slova.

sta je Afirmirati

Slično:
Šta znači Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Šta znači Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rast...
Šta znači Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig...
Šta znači Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanj...
Šta znači Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Šta znači Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van su...