Skip to main content

Akademac značenje

šta znači Akademac

Na latinici: Definicija i značenje reči Akademac popularan naziv za pitomce Vojne akademije (nekada u Srbiji); ua. akademija.

Reč Akademac sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: популаран назив за питомце Војне академије (некада у Србији); уа. академија.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a