Skip to main content

Akatist značenje

šta znači Akatist

Na latinici: Definicija i značenje reči Akatist (od grčke reči: a- ne, bez, Kathtzo sednem) u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetiteljima, koja se peva, naročito na Veliku subotu, stojeći.

Reč Akatist sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, без, Катхтзо седнем) у православно ј цркви: похвална песма Вогородици, Христу и светитељима, која се пева, нарочито на Велику суботу, стојећи.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a