Skip to main content

Akatističan značenje

šta znači Akatističan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akatističan (od grčke reči: a-, Kathfzo) ne sedeći,to jest koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu.

Reč Akatističan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, Катхфзо) не седећи, тј. који се не пева седећи, него стојећи или у ходу.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a