Skip to main content

Akademija značenje

šta znači Akademija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akademija (od grčke reči: aKademia od osobnog imena AKademos; ovaj čovek je bio sopstvenik vrta o kojem je reč pod 1)1. vrt u blizini Atine gde je Platon poučavao u svojoj filozofiji; 2. Platonova škola, GGlato-nova filozofija; 3. visoka škola za nauku ili umetnost; 4. naziv za najvišu naučnu i umetničku ustanovu; 5. svečana priredbe u slavu nekog značajnog događaja ili neke ličnosti.

Reč Akademija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аКадемиа од особног имена АКадемос; овај човек је био сопственик врта о којем је реч под 1)1. врт у близини Атине где је Платон поучавао у својој филозофији; 2. Платонова школа, ГГлато-нова филозофија; 3. висока школа за науку или уметност; 4. назив за највишу научну и уметничку установу; 5. свечана приредбе у славу неког значајног догађаја или неке личности.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a