Skip to main content

Akademizam značenje

šta znači Akademizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Akademizam (od grčke reči: aKademia. Axademeia) u likovnim umetnostima: pravac kod koga je težište u tome da se strogo pridržava tradicionalnih (antičkih) umetničkih oblika i pravila, bez unošenja samostal-nih ličnih osećanja i shvatanja; dakle, više-manje, ropsko podražavanje antičkih uzora.

Reč Akademizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аКадемиа. Аxадемеиа) у ликовним уметностима: правац код кога је тежиште у томе да се строго придржава традиционалних (античких) уметничких облика и правила, без уношења самостал-них личних осећања и схватања; дакле, више-мање, ропско подражавање античких узора.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a