Skip to main content

Akademski značenje

Šta znači Akademski


Akademski

latinica:

Definicija i značenje reči Akademski (od grčke reči: aKademikos) koji pripada visokoj, velikoj školi (univerzitetu), koji se tiče ove; koji pripada akademiji, koji se tiče akademije; obrazovan na visokoj školi, školski; figurativno: usiljen, krut; akademska rasprava strogo naučna rasprava; akademski građanin slušalac, student univerziteta.

Reč Akademski napisana unazad: iksmedaka

Akademski se sastoji od 9 slova.

sta je Akademski

Slično:
Šta znači Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen k...
Šta znači Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopi...
Šta znači Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Šta znači Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protes...
Šta znači Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u ...
Šta znači Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu ...