Skip to main content

Akademski značenje

šta znači Akademski

Na latinici: Definicija i značenje reči Akademski (od grčke reči: aKademikos) koji pripada visokoj, velikoj školi (univerzitetu), koji se tiče ove; koji pripada akademiji, koji se tiče akademije; obrazovan na visokoj školi, školski;figurativno: usiljen, krut; akademska rasprava strogo naučna raspra-va; akademski građanin slušalac, student univerziteta.

Reč Akademski sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аКадемикос) који припада високој, великој школи (универзитету), који се тиче ове; који припада академији, који се тиче академије; образован на високој школи, школски; фиг. усиљен, крут; академска расправа строго научна распра-ва; академски грађанин слушалац, студент универзитета.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a