Skip to main content

Akairologija značenje

šta znači Akairologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akairologija (od grčke reči: aKairos nezgodan, u nezgodan čas, logia govor) nezgodan, nepriličan, neprikladan govor.

Reč Akairologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аКаирос незгодан, у незгодан час, логиа говор) незгодан, неприличан, неприкладан говор.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a