Skip to main content

Akampsija značenje

šta znači Akampsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akampsija (od grčke reči: axampsfa) negipkost; ned. zgrčenost, ukrućenost udova.

Reč Akampsija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аxампсфа) негипкост; нед. згрченост, укрућеност удова.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a