Skip to main content

Akantologija značenje

šta znači Akantologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akantologija (od grčke reči: axantha bodlja, logia govor) literatura: zbirka satiričnih, podrugljivih pesama.

Reč Akantologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аxантха бодља, логиа говор) лит. збирка сатиричних, подругљивих песама.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a