Skip to main content

Akantopelvis značenje

šta znači Akantopelvis

Na latinici: Definicija i značenje reči Akantopelvis (od grčke reči: akapLja bodlja, latinski pelvis karlica)medicina: bodljikava karlica, koštani izraštaji u karličnoj duplji koji sužava ju karlicu i otežavaju porođaj.

Reč Akantopelvis sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. акапЛја бодља, лат. пелвис карлица) мед. бодљикава карлица, коштани израштаји у карличној дупљи који сужава ју карлицу и отежавају порођај.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a