Skip to main content

Akantoza značenje

šta znači Akantoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Akantoza (od grčke reči: axantha bodlja) ned. promena kože usled neprirodnost sluznoga sloja pokožice, praćena hipertrofičnim promenama na koži, kao što su bradavice, papilomi i dr.

Reč Akantoza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аxантха бодља) нед. промена коже услед неприродност слузнога слоја покожице, праћена хипертрофичним променама на кожи, као што су брадавице, папиломи и др.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a