Skip to main content

Akaparer značenje

šta znači Akaparer

Na latinici: Definicija i značenje reči Akaparer (fr. accapareur) nakupovalac, zakupac robe radi cphekulacije, zelenaš koji zakupljuje robu u velikim količinama radi spekulacije.

Reč Akaparer napisana unazad: rerapakA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аццапареур) накуповалац, закупац робе ради цпхекулације, зеленаш који закупљује робу у великим количинама ради спекулације.

Slično: 
Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a