Skip to main content

Akaparisati značenje

šta znači Akaparisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akaparisati (fr. assarageg) zakupljivati radi dobiti, zelenaški nakupovati robu radi spekulacije.

Reč Akaparisati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. ассарагег) закупљивати ради добити, зеленашки накуповати робу ради спекулације.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a