Skip to main content

Akardija značenje

šta znači Akardija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akardija (od grčke reči: a-, Kardfa srce) fiziol. nemanje srca;figurativno: malodušnost, mekuštvo.

Reč Akardija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, Кардфа срце) физиол. немање срца; фиг. малодушност, мекуштво.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a