Skip to main content

Akarecevole značenje

šta znači Akarecevole

Na latinici: Definicija i značenje reči Akarecevole (ital. accarezzevole) muz. umiljato, ljupko.

Reč Akarecevole sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. аццареззеволе) муз. умиљато, љупко.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a