Skip to main content

Akarecevolmente značenje

šta znači Akarecevolmente

Na latinici: Definicija i značenje reči Akarecevolmente (ital. accarezzevolmente) tuz. v. akarecevole.

Reč Akarecevolmente sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. аццареззеволменте) туз. в. акарецеволе.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a