Skip to main content

Žakarova mašina značenje

šta znači Žakarova mašina

Na latinici: Definicija i značenje reči Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan po pronalazaču, lionskom tkaču, Žoze--Mari Žakaru (J.-M. Jacquard, 1752— 1834).

Reč Žakarova mašina sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: механички разбој за израду нарочито финих тканина, назван по проналазачу, лионском ткачу, Жозе--Мари Жакару (Ј.-М. Јацqуард, 1752— 1834).


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a