Skip to main content

Žakarova mašina značenje

Šta znači Žakarova mašina


Žakarova mašina

latinica:

Definicija i značenje reči Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan po pronalazaču, lionskom tkaču, ŽozeMari Žakaru (J.M. Jacquard, 1752— 1834).

Reč Žakarova mašina napisana unazad: anišam avorakaŽ

Žakarova mašina se sastoji od 15 slova.

sta je Žakarova mašina

Slično:
Šta znači Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za ...
Šta znači žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
Šta znači žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; de...
Šta znači žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je b...
Šta znači Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan p...
Šta znači žakar platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini....