Skip to main content

Akarpija značenje

šta znači Akarpija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akarpija (od grčke reči: a-, Kata, graphfa pisanje)medicina: nemogućnost sređivanja reči u rečenice (pri pisanju).

Reč Akarpija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, Ката, грапхфа писање) мед. немогућност сређивања речи у реченице (при писању).


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a