Skip to main content

Akatalektičan stih značenje

šta znači Akatalektičan stih

Na latinici: Definicija i značenje reči Akatalektičan stih (od grčke reči: a-Katalektikos) poet. stih klasičkih pesnika kod koga je poslednja stopa potpuna.

Reč Akatalektičan stih sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (грч. а-Каталектикос) поет. стих класичких песника код кога је последња стопа потпуна.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a