Skip to main content

Akatalepsija značenje

šta znači Akatalepsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akatalepsija (od grčke reči: axatalepsfa) nesposobnost shvatanja suštine neke stvari, nepoi-manje; neshvatanje, nedostatak razumevanja;medicina: potres mozga

Reč Akatalepsija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аxаталепсфа) неспособност схватања суштине неке ствари, непои-мање; несхватање, недостатак разумевања; мед. потрес мозга


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a