Skip to main content

Akatapozis značenje

šta znači Akatapozis

Na latinici: Definicija i značenje reči Akatapozis (od grčke reči: a-, Kataposis pijenje)medicina: nemogućnost pijenja ili gutanja.

Reč Akatapozis sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, Катапосис пијење) мед. немогућност пијења или гутања.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a