Skip to main content

Akatarzija značenje

šta znači Akatarzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akatarzija (od grčke reči: aKathars(a) nečistoća; nena-klonost prema čistoći;medicina: nečistoća krvi.

Reč Akatarzija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аКатхарс(а) нечистоћа; нена-клоност према чистоћи; мед. нечистоћа крви.


Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a