Skip to main content

Akatastatičan značenje

šta znači Akatastatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akatastatičan (od grčke reči: a-Katastatos) nepostojan, nestalan;medicina: neuredan, nepravilan (za groznicu).

Reč Akatastatičan napisana unazad: naitatsatakA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. а-Катастатос) непостојан, несталан; мед. неуредан, неправилан (за грозницу).

Slično: 
Akaša fil. po učenju Upanišada: etar, tj. prostor predstavljen kao materi ...
Akacija bog. omanje trnovito drvo koje raste u ist. Africi, Etiopiji, od kog...
Akaustičan nesagorljiv, nezapaljiv....
Akatolik hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri, naročito protestant....
Akatističan ne sedeći, tj. koji se ne peva sedeći, nego stojeći ili u hodu....
Akatist u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici, Hristu i svetitel...
Sve reči na slovo a