Skip to main content

Aldehid značenje

šta znači Aldehid

Na latinici: Definicija i značenje reči Aldehid (od latinske reči: alcohol, dehydrogenatus li-šen vodonika) hen. alkohol lišen jednog dela vodonika, organska hemijska tečnost ljuta mirisa.

Reč Aldehid sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. алцохол, дехyдрогенатус ли-шен водоника) хен. алкохол лишен једног дела водоника, органска хемијска течност љута мириса.


Aldžamija velika muhamedanska bogomolja...
Aldumaš čašćenje koje čini kupac nakon kupovine na pazaru ili u čaršiji; na...
Aldum zlato....
Aldobrandinska svadba rimska zidna slika pronađena 1606. god.; pripadala je kardi-nalu Ald...
Aldehid hen. alkohol lišen jednog dela vodonika, organska hemijska tečnost l...
Aldebaran astr. „volovsko oko", zvezda prve veličine, jasno crvene svetlosti, ...
Sve reči na slovo a