Skip to main content

Aldum značenje

Šta znači Aldum

Na latinici: Definicija i značenje reči Aldum (tur. aldim) zlato.

Reč Aldum napisana unazad: mudla

Aldum se sastoji od 5 slova.

Šta je Aldum

На Ћирилици: (тур. алдим) злато.

Slično: 
Aldžamija velika muhamedanska bogomolja...
Aldumaš čašćenje koje čini kupac nakon kupovine na pazaru ili u čaršiji; na...
Aldum zlato....
Aldobrandinska svadba rimska zidna slika pronađena 1606. god.; pripadala je kardi-nalu Ald...
Aldehid hen. alkohol lišen jednog dela vodonika, organska hemijska tečnost l...
Aldebaran astr. „volovsko oko", zvezda prve veličine, jasno crvene svetlosti, ...
Sve reči na slovo a