Skip to main content

Alpinist(a) značenje

šta znači Alpinist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Alpinist(a) proučavalac Alpa, penjač na Alpe; planinar.

Reč Alpinist(a) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: проучавалац Алпа, пењач на Алпе; планинар.


Alporama posmatranje visokih planina, pogled na glečere, lednja-ke....
Alpinum vrt zasađen alpij-skim biljkama, naročito veštački brežuljak u vrtu ...
Alpinist(a) proučavalac Alpa, penjač na Alpe; planinar....
Alpinizam poznavanje i proučavanje Alpa, naročito: penjanje na Alpe; u širem ...
Alpini voj. alpijski lovci, italijanske i francuske trupe, od 1872, za čuv...
Alpijski koji pripada Alpima, koji ima oblik Alpa; alpijska rasa, mali, krat...
Sve reči na slovo a