Skip to main content

Alpinum značenje

šta znači Alpinum

Na latinici: Definicija i značenje reči Alpinum (latinski alpinum) vrt zasađen alpij-skim biljkama, naročito veštački brežuljak u vrtu zasađen alpijskim biljkama.

Reč Alpinum sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. алпинум) врт засађен алпиј-ским биљкама, нарочито вештачки брежуљак у врту засађен алпијским биљкама.


Alporama posmatranje visokih planina, pogled na glečere, lednja-ke....
Alpinum vrt zasađen alpij-skim biljkama, naročito veštački brežuljak u vrtu ...
Alpinist(a) proučavalac Alpa, penjač na Alpe; planinar....
Alpinizam poznavanje i proučavanje Alpa, naročito: penjanje na Alpe; u širem ...
Alpini voj. alpijski lovci, italijanske i francuske trupe, od 1872, za čuv...
Alpijski koji pripada Alpima, koji ima oblik Alpa; alpijska rasa, mali, krat...
Sve reči na slovo a