Skip to main content

Ambasada značenje

šta znači Ambasada

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambasada (fr. ambassade, latinski ambactus sluga, kletvenik) poslanstvo, predstavniš-tvo neke strane zemlje u jednoj državi; stanište ambasadora.

Reč Ambasada sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. амбассаде, лат. амбацтус слуга, клетвеник) посланство, представниш-тво неке стране земље у једној држави; станиште амбасадора.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a