Skip to main content

Ambasador značenje

šta znači Ambasador

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambasador (fr. ambassadeur) poslanik najvišeg ranga, opunomoćeni predstavnik jedne države kod druge države.

Reč Ambasador sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. амбассадеур) посланик највишег ранга, опуномоћени представник једне државе код друге државе.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a