Skip to main content

Ambiciozan značenje

Šta znači Ambiciozan


Ambiciozan

latinica:

Definicija i značenje reči Ambiciozan (latinski ambitiosus) častoljubiv, slavoljubiv.

Reč Ambiciozan napisana unazad: nazoicibma

Ambiciozan se sastoji od 10 slova.

sta je Ambiciozan

Slično:
Šta znači Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske...
Šta znači Ambusta pl. med. opekotine....
Šta znači Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne ...
Šta znači Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesni...
Šta znači Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ust...
Šta znači Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...