Skip to main content

Ambidekster značenje

šta znači Ambidekster

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambidekster (od latinske reči: ambidexter) dešnjak u obe ruke, čovek koji se podjednako služi i desnom i levom rukom;figurativno: licemer, onaj koji živi po načelu: pomozi bog, čaršije, na sve četiri strane.

Reč Ambidekster sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. амбидеxтер) дешњак у обе руке, човек који се подједнако служи и десном и левом руком; фиг. лицемер, онај који живи по начелу: помози бог, чаршије, на све четири стране.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a