Skip to main content

Ambideksteritet značenje

šta znači Ambideksteritet

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambideksteritet (od latinske reči: ambidexteritas) dešnjaštvo u obe ruke, podjednaka sposobnost u služenju desnom i levom rukom;figurativno: licemerstvo.

Reč Ambideksteritet sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. амбидеxтеритас) дешњаштво у обе руке, подједнака способност у служењу десном и левом руком; фиг. лицемерство.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a