Skip to main content

Ambijenat značenje

šta znači Ambijenat

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambijenat (latinski ambire obilaziti; opkoljava-ti) sredina, okolina, društvo u kome neko živi i radi.

Reč Ambijenat sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. амбире обилазити; опкољава-ти) средина, околина, друштво у коме неко живи и ради.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a