Skip to main content

Ambilokvija značenje

šta znači Ambilokvija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambilokvija (latinski amb, loqui govoriti) dvosmislen govor

Reč Ambilokvija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. амб, лоqуи говорити) двосмислен говор


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a