Skip to main content

Ambirati značenje

šta znači Ambirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambirati (latinski ambire) tražiti službu, obilaziti nekoga i moliti za mesto; ići za čim, težiti za čim.

Reč Ambirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. амбире) тражити службу, обилазити некога и молити за место; ићи за чим, тежити за чим.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a