Skip to main content

Ambis značenje

šta znači Ambis

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambis (od grčke reči: ambyssos) bezdan, ponor, provalija; fig. propast.

Reč Ambis sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. амбyссос) бездан, понор, провалија; фиг. пропаст.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a