Skip to main content

Ambivalencija značenje

šta znači Ambivalencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambivalencija (latinski ambo oboje, valere vredeti) pst. dvostruka privlačnost; isto-vremena pojava duševnih osećanja (npr. ljubav i mržnja) prema istoj osobi.

Reč Ambivalencija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. амбо обоје, валере вредети) пст. двострука привлачност; исто-времена појава душевних осећања (нпр. љубав и мржња) према истој особи.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a