Skip to main content

Ambivalentan značenje

šta znači Ambivalentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambivalentan (latinski ambo oboje, valere vredeti) koji ima dvojaku vrednost.

Reč Ambivalentan napisana unazad: natnelavibmA i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. амбо обоје, валере вредети) који има двојаку вредност.

Slično: 
Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a