Skip to main content

Amblem značenje

šta znači Amblem

Na latinici: Definicija i značenje reči Amblem (od grčke reči: emblema,od francuske reči: embleme) znak; znamenje, obeležje, simbol; emblem

Reč Amblem sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. емблема, фр. емблеме) знак; знамење, обележје, симбол; емблем


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a