Skip to main content

Ambliopija značenje

šta znači Ambliopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambliopija (od grčke reči: amblys, ops, 6p6s vid, oko) med. slabovidost.

Reč Ambliopija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. амблyс, опс, 6п6с вид, око) мед. слабовидост.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a