Skip to main content

Amblotika značenje

šta znači Amblotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Amblotika (od grčke reči: amblosko pobaciti) pl.medicina: sredstva za izazivanje pobačaja; abortiva.

Reč Amblotika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. амблоско побацити) пл. мед. средства за изазивање побачаја; абортива.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a