Skip to main content

Amblozis značenje

Šta znači Amblozis

Na latinici: Definicija i značenje reči Amblozis (od grčke reči: amblosis pobačaj)medicina: v. ambloma.

Reč Amblozis napisana unazad: sizolbma

Amblozis se sastoji od 8 slova.

Šta je Amblozis

На Ћирилици: (грч. амблосис побачај) мед. в. амблома.

Slično: 
Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a