Skip to main content

Ambrasirati značenje

šta znači Ambrasirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambrasirati (fr. embrasser) zagrliti, obgr-liti, celivati, poljubiti; vojska: dovesti između dve vatre

Reč Ambrasirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. ембрассер) загрлити, обгр-лити, целивати, пољубити; вој. довести између две ватре


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a